Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jet Blog List

Mô tả

Provides a list of blogs sorted by last update (the last activity on the blog) in two columns. Ability to customize the header and the number of blogs in the blog list

no longer supported! completely replaced by this plugin https://wordpress.org/extend/plugins/jet-blog-meta-list-2-ru-edition/

Contact

For suggestions, bugs, hugs and love can be donated at the following locations.

Authors page

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload j-blog-list.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Put on Site Wide

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jet Blog List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.2

  • any bug remove…

0.1.1

  • First Release.