Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jeeng Push Notifications

Mô tả

Jeeng push notification solution for WordPress blogs and websites. After setup, your visitors can opt-in to receive desktop push notifications when you publish a new post, and visitors receive these notifications even after they’ve left your website.We make it easy to configure delivering notifications at preset intervals, targeting notifications to specific users, and customizing the opt-in process for your visitors.

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Press ‘Publish and Send Push’ button to send push after publishing your post or page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jeeng Push Notifications” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0