Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jeba WP Preloader

Mô tả

This plugin will enable awesome Preloader in your wordpress theme. You can use the jeba WP Preloader via awesome setting page from dashboard.

Know more about the plugin: http://prowpexpert.com/jeba-wp-preloader/

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How can use the plugin?

There have a nice setting option page under setting from wp dashboard.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jeba WP Preloader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release