Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jeba Horizontal Timeline

Mô tả

This plugin will enable awesome Horizontal Timeline in your wordpress theme. You can use the Jeba Horizontal Timeline via shortcode in everywhere you want, even in theme files.
If you need any customize on this plugin contact with me via skype: abujahed19

Jeba more plugin:
http://prowpexpert.com/jeba

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add a “Jeba-Slider” button on your editor. Use shortcode in page, post or in widgets.
  4. If you want use the jeba cute slider in your theme php, Place <?php echo do_shortcode('[jeba_timeline]'); ?> in your templates.
  5. In the [jeba_timeline] shortcode you can change post_type=””, category=””, count=”” . Here count is total post.
    Shortcodes

Use Jeba Cute Slider shortcode

[jeba_timeline]

Here can change

[jeba_timeline post_type="" category="" count=""]

Hỏi đáp

How can change post_type=”” category=”” count=””?

In “post_type” you can use “post”, “page” and other “custom_post_type”. In “category” you can use your post category to slide category based. In “count” can use total how many post want to be slide.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
This plugin changed the styling of the admin dashboard and did not work properly when added to a WordPress page.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jeba Horizontal Timeline” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release