Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin name: JD Link Exchange

Mô tả

Free plugin that allows to exchange links automatically and free with all the network.
10 euros offered links to the activation of the widget .
More than 5000 websites available to the exchange in the network .

Languages : fr_FR, en_US

Functionality of the plugin :

 • Widget exchange link

 • Shortcode exchange link

 • Statitics links

 • Statistics backlink

 • Page automatically reference

 • Automatic backlink

Arbitrary section

Ảnh màn hình

 • assets/screenshot-1.png
 • assets/screenshot-2.png

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

 1. Upload jd-link-exchange to the /wp-content/plugins/jd-link-exchange` directory
 2. Activate the plugin through the ‘JD Link exchange’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin name: JD Link Exchange” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • first version.

1.1

 • add menu for add backlink

1.2

 • Thẻ

1.3

 • patch bug session