Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

JC Ajax Comments

Mô tả

Ajax functionality to comments, this plugin makes the error message is displayed in a popup window and updates the comments.

Plugin Website

Ảnh màn hình

  • Example comments form
  • Example error comment
  • Example success comment
  • Example woocommerce comment form
  • Example success woocommerce comment

Cài đặt

  1. Upload the jc-ajax-comment folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin via the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“JC Ajax Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp