Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

iWR Tooltip

Mô tả

iWR tooltip plugin lets you add tooltips to your post or page or in your template file via a shortcode
[iwrtooltip title=”this will show in a tooltip”]hover over me to see tooltip[/iwrtooltip] or via a HTML Tag
<a class=”normalTip” title=”this will show in a tooltip” href=”#”>hover over me to see tooltip</a>

Cài đặt

Download the plugin. Navigate to “Plugins -> Add New” and click on Upload link.

Use the uploader to upload the plugin zip file and click on “Install Now” button.

After plugin is uploaded. Click on “Activate Now” link to fully install the plugin.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I was looking for a plugin exactly like this and what do you know, it hasn't been updated for two years but works just as wonderfully. Does what it says and is definitely compatible still.
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“iWR Tooltip” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp