Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ivrita

Mô tả

This is the official plugin of the Ivrita Project,
an open-source set of typographic tools for gender equality in Hebrew.

This plugin enables a floating switch on your website which will allow users to select a gender,
to be used across the website as the preferred way to address them.
Ivrita will automatically turn all your texts in Hebrew which contain gender-nonspecific slashes to the appropriate male/female variation,
by cleverly understanding the word and the different options it contains.

More information can be found on the official website of the Ivrita Project.

Hỏi đáp

Which websites should install this plugin?

Only websites with content in Hebrew, which address both men and women
and would like to personalize their micro-copy and texts to the appropriate user gender.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ivrita” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Ivrita” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Ivrita” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.