Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

iTunes-Data

Mô tả

Displays data from an itunes xml file as a sidebar. Blog administrators can upload a zip file or a stand alone xml file for parsing.

Future Releases
* Only bug fixes

Bugs
* none

Changelog
1.0 :: Release

Ảnh màn hình

  • Example widget

  • Options page

  • Library Stats

  • Widget manager

Cài đặt

  1. Create backup.
  2. Upload the zip file to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Unzip.
  4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Please let me know of any bugs, improvements, comments and/or suggestions.

[Documentation](http://blog.ericlamb.net/projects/itunes-data/”iTunes Data
Documentation”)

Hỏi đáp

N/A

N/A

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“iTunes-Data” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp