itempropwp

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Ba, 2024 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
We had a hard time finding a plugin that included the "Article" schema tag in the Shema markup and this one did it perfectly
Đọc tất cả 16 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“itemprop WP for SERP/SEO Rich snippets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp