Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IT Listings

Mô tả

IT Residence is a supporting plugin that offers extended functionalities to the IT Residence WordPress Theme.

Cài đặt

  1. Make sure you have ‘IT Residence’ WordPress Theme installed.
  2. Go to Dashboard > Plugins > Add New and search for ‘IT Listings’ plugin.
  3. Install the plugin and click ‘Activate’.
  4. After installation, you should be able to see a new Properties, Testimonials categories in the Dashboard.

Hỏi đáp

Does this plugin work with any other themes?

Currently, no. As it is a supporting plugin, it is meant to provide extended functionalities to IT Residence WordPress Theme which are otherwise not permitted in Themes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“IT Listings” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Upload