Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

It Is phpinfo

Mô tả

Plugin displays phpinfo inside wordpress environment. You can see actual changes in settings made by wordpress and plugins for frontend side.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Tools > It Is PHP Info

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“It Is phpinfo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp