Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Islamic Phrases

Mô tả

With Islamic Phrases you can add easily honorifics for Allah, Prophet, honorable person, month names and day names in Arabic. You can add for caligraphy style or just text. It’s simple to use.

Hope usefull.

Ảnh màn hình

  • Button Shortcode – Simply select the phrases that you want to add in dropdown menu in WordPress post/page.

Cài đặt

Find in your WordPress dashboard and install Islamic Phrases

Hỏi đáp

How I use the plugin?

All you have to do is place the cursor where you want to add the phrases and then choose the right phrases in dropdown of post/page editor.

Đánh giá

25 Tháng Chín, 2016
This plugin helps me a lot! Thanks.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Islamic Phrases” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp