Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Islamic Library

Mô tả

Islamic Library plugin contains books, audios, articles, fatwa, videos, quran, poster, cards, programs, favorites, news, apps, MP3, download, and torrent in more than 130 languages

Features:

 • Books
 • audios
 • Articles
 • Fatwa
 • Videos
 • Quran
 • Poster
 • Cards
 • Programs
 • Favorites
 • News
 • Apps
 • Responsive

For Support: IslamHouse.

Ảnh màn hình

 • In Dashboard
 • Select Language
 • In Post 1
 • In Post 2
 • In Post 3

Cài đặt

 • Upload the Islamic Library plugin to your blog, Activate it.
 • Go to Islamic Library from menu.
 • Copy shortcode and past code in your post or page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Islamic Library” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Added: New Options.
 • Fixed: pagination.