Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Is Your Server Ready for WordPress 3.5

Mô tả

Is your site ready for WordPress 3.5? If your not sure your web server meets the minimum requirements for 3.5 this plugin will let you know.
The plugin is is to be used at the user’s own risk. I will not respond to inquiries or be updating the plugin on a regular basis.

Main Functions

  • Checks that your running the minimum MySQL and PHP versions required by WordPress 3.5

Use

  • Just activate it, get the information and remove it.

Ảnh màn hình

  • Success Message

Cài đặt

  • Upload the are-you-ready-4-32 folder to the /wp-content/plugins/ directory

Hỏi đáp

More info at Greenville Web

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Is Your Server Ready for WordPress 3.5” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1

First Version