iqcalc-covid-19-isolation-and-quarantine-calculator

Mô tả

This plugin has been closed as of 30 Tháng Một, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“IQCalc – COVID-19 Isolation and Quarantine Calculator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp