Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IP Language Switcher

Mô tả

A simple plugin that allows website developers to deploy products to their customers across multiple countries.

By using only one administrator account, that country’s customers will still work with their language, and the website developer will set up the language themselves so that they can read it through setup IP.

Localization

 • English (default)
 • Japanese

Ảnh màn hình

 • Setting IP Language Switcher - Admin Interface

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘IP Language Switcher’
 3. Activate IP Language Switcher from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Upload contents of the plugin zip file to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Check website with Settings pages

Hỏi đáp

Installation Instructions

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘IP Language Switcher’
 3. Activate IP Language Switcher from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Upload contents of the plugin zip file to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Check website with Settings pages

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“IP Language Switcher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial version