Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IP Intelligence

Mô tả

IP Intelligence provides the ability to retrieve information about commentators IP from within the WordPress admin section.

Feature Summary

 • Reverse DNS/PTR
 • Long/Proper IPv4 Format
 • Country of Origin (ipinfodb.com)
 • Region or State (ipinfodb.com)
 • City (ipinfodb.com)
 • Timezone (ipinfodb.com)
 • Spamcop.net Status
 • StopForumSpam.com Data
 • Whois Detail (whois.net)

Further Analysis

The plugin also provides targeted/dynamic links to the following destinations for further research:

 • Google Search Query
 • Google Groups Search Query
 • Project HoneyPot
 • Spamhaus
 • OpenRBL
 • Robtex (Lucky)

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png - Wordpress 2.6
 • screenshot-2.png - Wordpress 2.8.6

Cài đặt

 1. Upload the “ipintel” folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Visit the “edit-comments.php” page from the WordPress admin menu and look for the “IP Intel” links.
 4. note: Also works with page=akismet-admin

Hỏi đáp

Why?

Because I’m lazy and clicking is easier than typing.

Can you add/implement/change [x]?

Maybe. Send ideas/suggestions to ipintel at nullamatix.com

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“IP Intelligence” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1

 • Initial release