Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Invoice-Sync-for-Xero-and-WPeCommerce

Mô tả

Xero Sync is an extension of WP eCommerce plugin. This plugin syncs Invoices for all purchases in the WP eCommerce plugin to Xero.
For syncing with Xero, this plugin needs a Xero private application to be registered in the user’s Xero Account. The plugin will list all the invoices added using plugin

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Xero Sync->Xero Auth to configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Invoice-Sync-for-Xero-and-WPeCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp