Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Internet Quran Radio

Mô tả

Internet Quran Radio plugin more than 120 quran radios, powered by MP3 Quran (mp3quran.net).

Major new features in Internet Quran Radio 1.0 include:

 • More than 124 radio
 • HTML5 player

PS: For Support: MP3 Quran.

Ảnh màn hình

 • In Dashboard
 • Select Radio
 • In Widget

Cài đặt

 • Upload the Internet Quran Radio plugin to your blog, Activate it.
 • Go to Internet Quran Radio from menu.
 • Copy shortcode like this: R[*] and past code in your post or page.
 • You can used radio in widget.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Internet Quran Radio” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

 • Fixed: Function.

1.1

 • Fixed: preg_replace Function.