Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IntelliWidget Gallery Slides

Mô tả

Converts default WP gallery shortcode into ul/li list for slideshows

Cài đặt

Upload to plugins or install from WP Admin and activate.

By adding “ul_class” argument to the gallery shortcode, WordPress will render the gallery as an unsorted list.

Usage:

ul_class - style class for slideshow container (ul)
li_class - (optional) style class for slideshow item (li)

Example:

[gallery ul_class="slides-container" li_class="slide-container" ids="1,2,3,4"]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“IntelliWidget Gallery Slides” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release