Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Intelli TV video

Mô tả

Easily insert an Intelli TV video to your WordPress article by pasting an Intelli TV video link in your editor.

Features:
– Responsive Intelli TV video Block
– Custom settings (width,height,margin and padding) with css

This plugin adds an Iframe block inside the Embeds category.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Intelli TV video

Cài đặt

  1. Use the WordPress plugin installer to install the plugin.
  2. Activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Intelli TV video” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Update link generator to use new embed URLs

1.0.0

  • Initial release