Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Integrate Gravity Forms + Polylang

Mô tả

Add form titles, descriptions, field labels, etc, to Polylang string translations

Cài đặt

No installation required.

Đánh giá

7 Tháng Sáu, 2017
This plugin does what it promises: it makes all the labels of forms translatable with String Translation. There are of course cases where this isn't enough and you'll need to create separate logic to different languages and thus have to make separate forms. For many cases, this plugin is enough.
26 Tháng Tư, 2017
Allows me to translate all the needed passages of Gravity Forms via the Polylang string translation, awesome!! Works out of the box with no config necessary. Thanks so much for this plugin.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Integrate Gravity Forms + Polylang” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4

  • Fixed bug that would make input fields from Gravity Forms Add Ons disappear

0.3

  • Added translation of confirmation message

0.2

  • Fixed bug that would prevent some fields from showing up
  • Removed notifications from blacklist

0.1

  • First version