Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Installable

Mô tả

This plugin uses the Workbox Library https://github.com/GoogleChrome/workbox to turn your website into a progressive web app.

Add to homescreen code was incorporated into this plugin from:
Add to Homescreen v2.0.11 – Copyright (c) 2013 Matteo Spinelli – Released under MIT license

Cài đặt

To Install
1. Upload installable to the /wp-content/plugins/ directory
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Installable” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Version