Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Install FitVids – Embed fluid width Videos

Mô tả

The easiest & lightest WordPress plugin for fluid width video embeds. No extra settings required. Just install the plugin and enjoy responsive video embeds on your blog.

This plugin supports videos embedded from:

  • YouTube
  • Vimeo
  • Videopress
  • Vine
  • Blip.tv
  • Viddler
  • Kickstarter

Đánh giá

20 Tháng Mười Hai, 2017 1 reply
This plugin is rapidly becoming a must-have plugin for me on sites that use video. I love the simplicity. You install, active, and then simply paste the (supported locations) video link into your post. Feature request for Amazon S3 support, please.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Install FitVids – Embed fluid width Videos” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp