Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Insight Core

Mô tả

Insight Core is a core plugin for ThemeMove’s themes on WordPress.org. You can check theme update, import/export demo data or customize the theme…

Features

  • Check theme update
  • Check system info
  • Import/export demo data

Need support?

Visit plugin documentation website

Cài đặt

  1. Go to plugins in your dashboard and select “Add New”
  2. Search for “Insight Core”, Install & Activate it
  3. Go to Insight Core menu and make your customizations

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Go to plugins in your dashboard and select “Add New”
  2. Search for “Insight Core”, Install & Activate it
  3. Go to Insight Core menu and make your customizations

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Insight Core” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Released