Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Video Short Code

Mô tả

This plugin can insert video quickly width short code ,specially for some chinese video sites, like youku.com,tudou.com,ku6.com,v.qq.com,letv.com,56.com,tv.sohu.com.This plugin can support copy video url convert to short code, support all video site below but not letv.com.

support video site:

Related Links

Cài đặt

Install

 1. Upload the ‘video-short-code’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Uninstall

 1. Deactivate Video Short Code in the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Where can I send bug reports?

Please visit the Github repository for Video Short Code
and open an issue.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Video Short Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.2.0 – 17 Dec 2014

 • support yinyuetai.com.
 • add mobile support with youku.com.
 • fix version number to x.x.x.

Version 1.1 – 12 Sep 2014

 • Rename plugin to Video Short Code.
 • Update plugin compatible to WordPress 4.0.
 • Rewrite plugin to OOP class.
 • support more video site with short code.
 • support copy video url convert to short code.

Version 1.0 – 5 April 2012

 • Initial Release