Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Insert post from front-end with featured image

Mô tả

This plugin is created for insert post from front-end, Using this plugin we can insert any type of post from front-end with featured image.
And also we can pass post status in shortcode like publish,draft,pending etc.

Cài đặt

  • Upload the directory ‘/insert-post-from-front-end/’ to your WP plugins directory and activate from the Dashboard of the main blog.
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  • And use shortcode on any page/post [Insert_post_from_frontEnd post_type="post" status="publish"].
  • If you don’t want to pass post status attribute then automatically post status “draft”.
  • If want to use shortcode on any template file then use <?php echo do_shortcode('[Insert_post_from_frontEnd post_type="post" status="publish"]'); ?>

Hỏi đáp

None at this time

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Insert post from front-end with featured image” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

** V 1.0 **
Stable initial release