Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Insert Google Analytics by Sterco Digitex

Mô tả

The Google Analytics wordpress plugin enable google analytics to all pages. Allow to find out how your visitors locate your website. Able to identify which pages and links your visitors click the most.

Ảnh màn hình

  • Plugin menu in admin menu.
  • Setting page of the plugin.

Cài đặt

  1. Upload the directory /insert-google-analytics-sterco/ to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Click on “WordPress Google Analytics” menu and insert your analytic code with header and footer position.

Hỏi đáp

If you facing any problem please create a topic.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Insert Google Analytics by Sterco Digitex” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0.0
* This is the first version