Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Insert Giphy Block

Mô tả

Search and insert a Giphy directly from your Gutenberg editor.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Insert Giphy Block

Cài đặt

  1. Upload insert-giphy-block to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Create a free API key at https://developers.giphy.com/.
  4. Insert your API Key inside the Giphy block or in the Inspector Control in the sidebar.

Hỏi đáp

Where can I get a Giphy API key?

You can get it here for free. https://developers.giphy.com/

I found a bug / problem / issue / want to suggest new features

Please create an issue in the official Github repo here.

How can I contribute?

Feel free to create a PR in the Github repo here.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Insert Giphy Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp