Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Inline Markdown

Mô tả

This plugin uses the Parsedown library to convert markdown formatted text found within [md][/md] shortcodes into HTML when a page is rendered.

History

v1.0.5 – Updated to ParseDown v1.6.0
v1.0.4 – Updated to ParseDown v1.1.0
v1.0.3 – Updated to ParseDown v0.9.0
v1.0.0 – Initial Release

Cài đặt

  1. Upload the inline-markdown folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add markdown formatted text to a post or page, surrounded by [md] and [/md] shortcodes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Inline Markdown” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp