Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

info-banner

Mô tả

The plugin adds a really fresh looking and customizable information-banner to your site.

1.0.3

 • Added 1 more icon (christmas tree)

1.0.2

 • WordPress Version 4.9.1 update

1.0.1

 • Added custom background color
 • Added 3 more icons (flag, bell, envelope)

1.0.0

 • Official first release

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Put the plug-in folder into [wordpress_dir]/wp-content/plugins/
 2. Go into the WordPress admin interface and activate the plugin
 3. Go to the widgets page. There you can use the plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Put the plug-in folder into [wordpress_dir]/wp-content/plugins/
 2. Go into the WordPress admin interface and activate the plugin
 3. Go to the widgets page. There you can use the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“info-banner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp