Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Influenet

Mô tả

With this plug-in you can take advantage of synchronizing the orders you place on the Influenet platform with your site.
This plugin helps you to import all the articles you hire in Influenet to drafts.

Ảnh màn hình

  • Enter your API KEY

Cài đặt

Upload the Influenet plugin to your blog, Activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Influenet” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp