Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Infinity Simple FAQ

Mô tả

This plugin will add an expand collapse FAQ feature inside a post or page.

Plugin Features

  • Shortcode System
  • WordPress Custom Post Enabled.
  • Very Lightweight.
    & many More.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Install as a regular WordPress plugin
  2. The plugin supports custom post. After installing you can see a menu called FAQ. There, you can add faqs. After adding FAQ you can use shourcode [ifs_faq]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Infinity Simple FAQ” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp