Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Infinite Scroll To TF

Mô tả

Infinite Scroll To TF

Add Infinite Scroll to Twenty Fifteen theme easily, animation effect and custom text messages, easy to use, just activate plugin.

The Features

  1. Easy to use, just activate plugin.
  2. Animation effect.
  3. Custom text messages.

Live Demo

Rate The Plugin

More Plugins

Cài đặt

Installation

  1. Upload ‘infinite-scroll-to-tf’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Now plugin is ready! but if you want to change text messages, go to “Settings” menu > “Reading” > “Infinite Scroll Text Messages” section.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016 2 replies
I'm very pleased with this plugin. It works great and it doesn't add a stupid watermark like Jetpack.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Infinite Scroll To TF” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

First version.