Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Infinite Scroll and Load More Ajax Pagination

Mô tả

Go to Pix Plugin >> Infinite Load – Please check plugin url to control the setting.

Features:

  • Ajax Infinite Scroll.
  • Ajax Load More Pagination.
  • Dynamically call jQuery Library.
  • Custom Loader.
  • Message Control.
  • Very Lightweight and many More.

Live Preview: http://pixellanguage.com/wordpress-infinite-and-load-more-pagination-plugin/

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg

Cài đặt

Install it as a regular WordPress plugin.

After Installed this plugin will work properly.

Go to “Pix Plugin >> Infinite Load”- Please check plugin url to control the setting.

Enjoy

Hỏi đáp

Please let us know if you face any issue.

Đánh giá

11 Tháng Mười, 2016
Won't function, and in typical WordPress plugin fashion there is almost no documentation.
3 Tháng Chín, 2016
Add loading delay, please and It will be very good plugin. Thank you
Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Infinite Scroll and Load More Ajax Pagination” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Readme.txt update.