Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Indian Currency Rupee Symbol for Woocommerce

Mô tả

This plugin enable fontawesome based Indian Rupee symbol for stores using Indian currency (INR).Just install and enable this plugin and select INR as currency at Woocommerce -> Settings -> General Tab Under currency options

1.0.1

Updated compatibilty status

1.0.0

Plugin update

Ảnh màn hình

  • /assets/screenshot-1.png
  • /assets/screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Do i need to make any changes to woocommerce template files

No you don’t have to make any changes in template files. Just install and activate this plugin and select INR as base currency in woocommerce settings.

Đánh giá

30 Tháng Mười Hai, 2017
just install and activate, working perfectly
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Indian Currency Rupee Symbol for Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp