Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

include-file

Mô tả

Adds a shortcode to include the content of a file or URL inside of a WordPress page or post.

Example:

Include the following in a page or post:
[include_file url=http://example.org/somefile.txt]

This would include the content of http://example.org/somefile.txt into your page or post.

Cài đặt

You can install include-file directly from the WordPress admin! Visit the Plugins/Add New page and search for ‘include-file’. Click to install, then activate the plugin.

If your server is not configured to allow installation, place include-file.php in wp-content/plugins, then activate the plugin.

Hỏi đáp

Installation Instructions

You can install include-file directly from the WordPress admin! Visit the Plugins/Add New page and search for ‘include-file’. Click to install, then activate the plugin.

If your server is not configured to allow installation, place include-file.php in wp-content/plugins, then activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“include-file” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp