Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

imwptip

Mô tả

With Alipay or WeChat to support your favorite articles,This plugin can add qrcode for payment at the end of the article。

Feature:

 • Support WeChat qrcode and Alipay qrcode
 • Support the registered user to customize their qrcode
 • You can customize the role that allows you to set the qrcode
 • The Frontend effect is just using CSS instead of Javascript, there is little pressure on the frontend

If you have any suggestions, please give me a comment here

在自媒体的时代,每个人都能发表自己的观点,有人喜欢你的文章,就有可能愿意赞赏你的文章,你有可能需要的就是这款支持微信和支付宝的赞赏插件

特色功能:

 • 不需要对当前的主题做任何改动,后台启用插件,前台就可以显示打赏功能
 • 前端样式仅仅使用了css(之前有使用javascript,但是考虑到提高一点点性能,还是使用了css来实现javascript的效果),不使用任何图片
 • 可以设定作者自由设置自己的打赏二维码!你的平台可以吸引用户参与。
 • 可以自定义允许设定二维码的角色,方便控制

如果你对这款插件有更好的建议,可以进入http://www.imwpweb.com/tag/imwptip给我留言

Ảnh màn hình

 • /assets/screenshot-1.jpg
 • /assets/screenshot-2.jpg

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/imwptip directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the imwptip设置 screen to configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“imwptip” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=1.1=
* The button is displayed only in article page

1.0

 • initial version