Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Improved Nav Menu

Mô tả

Improved Nav Menu allows user to switch the link of a menu item.
For example, if you want to redirect a page to her child, you don’t need to create a redirect page template and use an additional loading for the the first page.

Plugin page : http://www.neoceane.com/plugins-wordpress/neoceane-improved-nav-menu/

Ảnh màn hình

  • Hox to use the plugin
  • Other redirection option

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to the menu editor in WordPress panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Improved Nav Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version