import-users-to-icontact

Mô tả

This plugin has been closed as of 26 Tháng Năm, 2023 and is not available for download. Lý do: Giấy phép/Xâm phạm thương hiệu.

Đánh giá

3 Tháng Mười, 2017
After using this plugin it is very helpful to import users to icontact dashboard..:)
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Import Users to IContact” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp