Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Import Users to IContact

Mô tả

Great Tool to integrate wordpress with iContact

This plugins will add import button into users listing and also admin can bulk import all users to IContact.

Ảnh màn hình

  • Fill IContact Details and steps how can you get these details
  • Import Button will append in User list.
  • A pop up for choose IContact List to import user one by one.
  • Choose List and all users will import in IContact List

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the Import-users-to-icontact directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

What I need to use this Plugin

You need a IContact Login details to create External login Details. rest of step are in Screenshot-1.

Đánh giá

3 Tháng Mười, 2017
After using this plugin it is very helpful to import users to icontact dashboard..:)
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Import Users to IContact” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp