S2W – Import Shopify to WooCommerce

Mô tả

S2W – Import Shopify to WooCommerce giúp nhập giữ liệu từ Shopify sang WooCommerce nhanh chóng, dễ dạng. Chỉ 2 bước đơn giản sản phẩm Shopify của bạn(bao gồm ảnh) và danh mục sẽ được nhập về. Plugin sử dụng mã API Shopify để nhập dữ liệu trực tiếp từ Shopify sang cửa hàng WooCommerce, dữ liệu của bạn sẽ được giữ bảo mật. Với phiên bản cao cấp, bạn cũng có thể nhập về các cài đặt cửa hàng, khu vực giao hàng, thuế, trang, blogs, mã giảm giá, khách hàng và đơn hàng.

Tài liệu hướng dẫn| Bản cao cấp | Nhóm Facebook

Learn how to get your Shopify API key and password to use with S2W – Import Shopify to WooCommerce

Preview S2W – Import Shopify to WooCommerce

CHÚ Ý QUAN TRỌNG:

 • Plugin hoạt động dựa trên WooCommerce plugin.

 • Được phát hành trên WordPress.org và bạn có thể sử dụng plugin miễn phí để xây dựng theme bán hàng

TÍNH NĂNG:

 • Sản phẩm trên một lần gửi yêu cầu bằng Ajax: Thay đổi tùy chọn này để tránh lỗi xảy ra trong quá trình nhập, mặc định là 5

 • Trình tự nhập sản phẩm: Thay đổi trình tự nhập sản phẩm theo tiêu đề, ngày tạo, ngày cập nhật

 • Nhập sản phẩm: Nhập sản phẩm không giới hạn từ cửa hàng Shopify sang WooCommerce

 • Biến thể sản phẩm: Tất cả các biến thể sản phẩm sẽ được nhập về đầy đủ với số lượng và giá hiện tại … từ cửa hàng Shopify.

 • Trạng thái sản phẩm: Có thể thiết lập trạng thái sản phẩm nhập về thành công khai, chờ xử lý hoặc nháp

 • Danh mục sản phẩm: Danh mục sản phẩm sẽ được lưu lại, có thể chọn thêm tất cả sản phẩm vào các danh mục chỉ định

 • Nhập ảnh: Ảnh sản phẩm, thư viện và ảnh biến thể sẽ được nhập lần lượt để tránh quá tải máy chủ

 • Nhật ký: Bạn có thể kiểm tra quá trình nhập về trong tệp nhật ký

BẢN TRẢ PHÍ:

Tất cả các tính năng từ bản miễn phí.

WEBHOOKS: Bạn có thể sử dụng webhooks để tự động nhập, cập nhật dữ liệu Sản phẩm/Đơn hàng/Khách hàng.

NHẬP SẢN PHẨM TỪ CSV: Trong trường hợp bạn không sử dụng API, bạn có thể nhập sản phẩm thông qua tệp CSV

NHẬP SẢN PHẨM BẰNG ID: Bạn có thể chọn nhập sản phẩm cụ thể bằng cách nhập id của các sản phẩm

TÙY CHỌN NHẬP SẢN PHẨM: Bên cạnh những tùy chọn có trong bản miễn phí, bản cao cấp còn tính hợp với nhiều tính năng:

 • Metafields: Bạn có thể nhập metafields của sản phẩm như tiêu đề SEO, mô tả SEO…

 • Barcode, Vendor, Product type: It’s possible to choose which product post meta to import barcode to and which taxonomy/post meta to import vendor and product type to

 • Nhập ảnh mô tả sản phẩm: Ảnh trong phần mô tả sản phẩm có thể dễ dàng nhập về trang WordPress và nguồn ảnh (URLs)sẽ được thay thế chính xác sau đó

 • Lọc sản phẩm: Nếu bạn không muốn nhập tất cả sản phẩm, có các bộ lọc để nhập sản phẩm theo kiểu sản phẩm, ID bộ sưu tập, được công khai trước ngày, được công khai sau ngày. Và bạn còn có thể chọn nhập các sản phẩm theo trình tự

CRON CẬP NHẬT SẢN PHẨM: Lên lịch tự động cập nhật giá và số lượng sản phẩm

TÙY CHỌN CẬP NHẬT SẢN PHẨM: Có thể cập nhật ảnh sản phẩm, tiêu đề, tồn kho, mô tả, giá, SKU, thuộc tính, slug sau khi sản phẩm đã được nhập sang cửa hàng WooCommerce

ĐƠN HÀNG: Phương thức thanh toán, phương thức giao hàng, họ, tên, công ty, quốc gia, địa chỉ, mã bưu điện, thành phố, tỉnh, điện thoại, tổng đơn hàng, tạm tính, thuế, chiết khấu, chi phí giao hàng, tiền tệ, ngày tạo, IP trình duyệt, tác nhân người dùng của khách hàng, mục hàng, mã giảm giá, mã đơn hàng, hoàn thiện đơn hàng.

TÙY CHỌN NHẬP ĐƠN HÀNG: Đơn hàng trên một lần gửi yêu cầu bằng Ajax, nhập đơn hàng, được tạo/được nhập từ trước/sau ngày, thứ tự nhập đơn hàng

TÙY CHỌN CẬP NHẬT ĐƠN HÀNG: Bật để cập nhật trạng thái đơn hàng, ngày của đơn hàng, hoàn thiện đơn hàng.

CRON CẬP NHẬT ĐƠN HÀNG: Lên lịch tự động cập nhật đơn hàng

CÀI ĐẶT CỬA HÀNG: Tiêu đề trang, địa chỉ quản trị virn, địa chỉ cửa hàng, thành phố, quốc gia, bang, mã tỉnh, múi giờ, đơn vị trọng lượng, mã tiền tề, định dạng tiền tệ.

KHU VỰC GIAO HÀNG: Khu vực giao hàng và phương thức giao hàng.

THUẾ: Tên thuế, thuế suất, quốc gia, tỉnh, mã bưu điện, giao hàng

TRANG: Tiêu đề, nội dung.

BLOGS: Tiêu đề blog, nội dụng blog, danh mục, thẻ, ảnh nổi bật.

MÃ GIẢM GIÁ: Kiểu mã giảm giá hỗ trợ bởi WooCommerce, lượng giảm giá, giới hạn sử dụng, ngày hết hạn, lượng tối thiểu.

KHÁCH HÀNG: Nhập khách hàng trên một lần gửi yêu cầu bằng Ajax, tên, họ, số điện thoại, công ty, địa chỉ, thành phố, tỉnh, mã tỉnh, quốc gia.

HỖ TRỢ CAO CẤP

Mua bản trả phí

Liên kết plugin

CÓ THỂ BẠN CẦN

SUBRE – Product Subscription for WooCommerce: Convert WooCommerce simple products(physical or downloadable/virtual) to subscription products and allow recurring payments

Clear Autoptimize Cache Automatically: Clear Autoptimize cache automatically by cache amount or by time interval

FEWC – WooCommerce Extra Checkout Fields: Quản lý các trường checkout sử dụng tùy biến của WordPress

EPOW – Custom Product Options for WooCommerce: Add extra options for products using frontend form builder

ChinaDS – Taobao Dropshipping cho WooCommerce: Cung cấp giải pháp về dropshipping Taobao dành cho các cửa hàng WooCommerce

9MAIL – WordPress Email Templates Designer: Thay thế các email WordPress mặc định chỉ với văn bản bằng các mẫu đẹp và chuyên nghiệp hơn

EPOI – WP Points and Rewards: Xây dựng hệ thống Điểm và Phần thưởng cho một trang web WordPress

WebPOS – Point of Sale for WooCommerce: Giải pháp điểm bán hàng hỗ trợ cho cửa hàng WooCommerce

Jagif – WooCommerce Free Gift: Cách thức tặng quà cho khách hàng của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

COREEM – Coupon Reminder for WooCommerce: Gửi email cho khách hàng để nhắc về coupon của họ, đặc biệt là những coupon sắp hết hạn

COMPE – WooCommerce Compare Products: Hỗ trợ khách hàng so sánh 2 hay nhiều sản phẩm để tìm ra sản phẩm phù hợp nhất mà khách hàng cần

W2S – Migrate WooCommerce to Shopify: Dễ dàng đưa các sản phẩm WooCommerce sang Shopify thông qua Shopify REST Admin API chính thức

REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts: Tạo quy tắc định giá linh hoạt cho sản phẩm

EXMAGE – WordPress Image Links: Tiết kiệm dung lượng bộ nhớ nhờ sử dụng đường dẫn ảnh ngoài

Pofily – WooCommerce Product Filters: Bộ lọc nâng cao cho sản phẩm của WooCommerce

Bopo – Woo Product Bundle Builder: Plugin gợi ý cho khách hàng mua theo gói sản phẩm một cách linh hoạt và tiện lợi

WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types: Rút ngắn thời gian chỉnh sửa bài đăng/trang/tệp đính kèm … và các loại bài đăng tùy chỉnh khác ngoại trừ trường hợp do WooCommerce tạo (product, shop_order và shop_coupon)

Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce: Nhanh chóng, dễ dàng và giúp bạn rút ngắn rất nhiều thời gian chỉnh sửa sản phẩm với số lượng lớn.

Product Size Chart For WooCommerce: Tạo và tùy chỉnh linh hoạt bảng kích thước cho sản phẩm một cách đơn giản nhưng hiệu quả

Checkout Upsell Funnel for WooCommerce: Đưa ra những gợi ý sản phẩm và phiễu bán hàng thông minh trên trang thanh toán

Cart All In One For WooCommerce: Tất cả các tính năng về giỏ hàng bạn cần trong một plugin đơn giản

Email Template Customizer for WooCommerce: Tùy chỉnh email của WooCommerce – đẹp và chuyên nghiệp hơn chỉ sau vài bước tùy chỉnh đơn giản

Product Variations Swatches for WooCommerce: Hiển thị thuộc tính sản phẩm của WooCommerce bằng màu sắc, nút, hình ảnh, ảnh biến thể và biến thể radio một cách chuyên nghiệp và đẹp mắt

Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce: Giải pháp dropshipping miễn phí – Dễ dàng nhập dữ liệu sản phẩm từ AliExpress sang WooCommerce và tự động hoàn thiện đơn hàng AliExpress

Abandoned Cart Recovery For WooCommerce: Ghi lại giỏ hàng bị bỏ rơi & và gửi email nhắc nhở khách hàng khôi phục giỏ hàng của mình.

Orders Tracking for WooCommerce: Nhập mã theo dõi vận đơn và gửi thông tin tra cứu vận đơn tới khách hàng

Customer Coupons for WooCommerce: Hiển thị phiếu giảm giá trên trang web của bạn

Virtual Reviews for WooCommerce: Virtual Reviews for WooCommerce tạo các bình luận ảo cho sản phẩm, hiển thị các bình luận được gợi ý giúp khách hàng để lại bình luận nhanh hơn. Hữu ích với nhất với những cửa hàng mới chưa có nhiều tương tác

Thank You Page Customizer for WooCommerce: Tùy chỉnh trang “Cảm ơn” (Thank You) của trang web và tặng mã giảm giá cho khách hàng sau khi đặt hàng thành công

Sales Countdown Timer: Tạo tâm lý khẩn cấp với đồng hồ đếm ngược để bắt đầu hoặc kết thúc sự kiện giảm giá, ra mắt cửa hàng hoặc các sự kiện khác

EU Cookies Bar: Một Plugin đơn giản giúp trang web của bạn tuân thủ luật Cookie

Lucky Wheel for WooCommerce: Thu hút khách hàng với trò chơi may mắn, thúc đẩy mua bán với những phần thưởng là mã giảm giá, thu thập email của khách hàng…

WordPress Lucky Wheel: WordPress Lucky Wheel cung cấp tới người dùng giải pháp tốt nhất để lấy địa chỉ email từ khách truy cập trang web WordPress, đồng thời tạo trò chơi may mắn để kích thích khách hàng mua hàng

Advanced Product Information for WooCommerce: Hiển thị thông tin trực quan về sản phẩm như đếm ngược giảm giá, huy hiệu giảm giá, ai mới mua sản phẩm gần đây, xếp hạng sản phẩm trong danh mục, những phương thức thanh toán hiện có…

LookBook for WooCommerce: Tạo Lookbook bắt mắt, mua sắm qua thẻ sản phẩm

Photo Reviews for WooCommerce: Cho phép khách hàng đăng bài đánh giá kèm ảnh, gửi email nhắc nhở đánh giá, tặng phiếu giảm giá cho bài đánh giá.

Product Builder for WooCommerce: Cho phép khách hàng xây dựng một bộ sản phẩm từ những thành phần nhỏ nhất từng bước một. Plugin hoạt động dựa trên WooCommerce với những tính năng hữu ích như: Tương thích, gửi email hoàn tất sản phẩm, bộ lọc thuộc tính.

Boost Sales for WooCommerce: Tăng lợi nhuận trên mỗi đơn hàng sử dụng kỹ thuật Bán thêm và Bán chéo

Free Shipping Bar for WooCommerce: Sử dụng Giao hàng miễn phí như một công cụ marketing, khuyến khích khách hàng mua thêm để nhận miễn phí giao hàng.

Notification for WooCommerce: Thúc đẩy mua bán bằng cách hiển thị những thống báo trực tiếp về việc mua hàng. Khách hàng sẽ nhìn thấy những đơn hàng gần đây khi họ ghé thăm trang web của bạn.

Multi Currency for WooCommerce: Cung cấp các công cụ để dễ dàng chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác nhau và chấp nhận thanh toán chỉ bằng một loại tiền tệ hoặc tất cả các loại tiền tệ.

Coupon Box for WooCommerce: Đăng ký email để nhận mã giảm giá

Liên kết plugin

Ảnh màn hình

 • Cài đặt chính
 • Quá trình nhập

Cài đặt

 1. Giải nén gói tải xuống
 2. Tải s2w-import-shopify-to-woo lên /wp-content/plugins/ thư mục
 3. Kích hoạt plugin thông qua thực đơn “Plugins” trên WordPress

Đánh giá

9 Tháng Tư, 2024 1 reply
It works well and intuitively. There are tips in the margins which I followed and everything went smoothly.
Đọc tất cả 40 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“S2W – Import Shopify to WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“S2W – Import Shopify to WooCommerce” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “S2W – Import Shopify to WooCommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

/1.2.0 – 2024.04.13/
– Updated: VillaTheme_Support
– Updated: Compatibility check with WP 6.5.2 and WC 8.7
– Updated: Shopify API version 2024-01

/1.1.15 – 2023.07.15/
– Updated: Compatible with HPOS – WC 7.8 and WP 6.2
– Updated: Shopify API version 2023-04

/1.1.15 – 2023.02.23/
– Updated: Compatible with WC 7.4

/1.1.14 – 2022.12.26/
– Fixed: Missing ajax nonce in some cases
– Optimized: Failed images deletion
– Updated: Shopify API version 2022-10

/1.1.13 – 2022.11.05/
– Fixed: Security dispatch

/1.1.12 – 2022.11.02/
– Updated: Compatibility check with WP 6.1 and WC 7

/1.1.11 – 2022.08.04/
– Updated: Support importing HEIC image type

/1.1.10 – 2022.07.22/
– Updated: VillaTheme_Support
– Updated: Data sanitization/escaping check
– Updated: Shopify API version 2022-04
– Updated: Support importing WEBP image type

/1.1.9 – 2022.05.30/
– Updated: VillaTheme_Support
– Updated: Compatible with WP6.0

/1.1.8 – 2022.04.20/
– Updated: VillaTheme_Support

/1.1.7 – 2022.03.29/
– Updated: VillaTheme_Support

/1.1.6 – 2022.03.21/
– Updated: VillaTheme_Support

/1.1.5 – 2022.02.12/
– Updated: Support Shopify custom apps as Private apps are deprecated and can’t be created as of January 2022

/1.1.4 – 2022.01.11/
– Updated: VillaTheme_Support
– Updated: Support latest Shopify API version 2022-01
– Added: Option to disable background processing

/1.1.3.7 – 2021.07.31/
– Updated: Compatible with WP5.8 and WC5.5
– Updated: Class support

/1.1.3.6 – 2021.06.16/
– Fixed: Variation attributes are not set correctly if attributes name and terms contain non-latin characters

/1.1.3.5 – 2021.05.04/
– Fixed: Can not set product type as variable in some cases

/1.1.3.4 – 2021.03.06/
– Updated: Support latest Shopify API version 2021-01
– Updated: Compatible with WP5.7 and WC5.0

/1.1.3.3 – 2020.10.31/
– Fixed: Out-of-stock product affects product page query

/1.1.3.2 – 2020.08.14/
– Updated: Compatible with WP5.5 and WC4.3

/1.1.3.1 – 2020.04.23/
– Fixed: Conflict with other plugins using jquery accordion
– Updated: Class support

/1.1.3 – 2020.04.06/
– Updated: Support latest Shopify API version 2020-04
– Optimized: Download images in the background

/1.1.2 – 2020.03.24/
– Fixed: Download duplicated images
– Fixed: Conflict usage of accordion
– Updated: Compatible with WP5.4 and WC4.0
– Updated: Class support
– Updated: Support latest Shopify API version 2020-01
– Improved: Import speed

/1.1.1 – 2019.11.17/
– Removed: App data
– Changed: Banner and logo

/1.1.0 – 2019.11.13/
– Added: Shortcut to import products options
– Added: Support WooCommerce 3.8

/1.0.9.2 – 2019.10.24/
– Added: Function to download error images

/1.0.9.1 – 2019.10.07/
– Updated: Premium URL

/1.0.9 – 2019.09.27/
– Fixed: Reduce bad request rate
– Fixed: Reduce error images rate
– Updated: Able to view error images list
– Optimized: Import speed

/1.0.8 – 2019.08.07/
– Fixed: Conflict usage of accordion with other plugins or theme
– Fixed: Error matching variation attributes when attribute name is not in English alphabet

/1.0.7 – 2019.06.14/
– Added: Set request timeout
– Added: Able to change the number of products per ajax request
– Added: Import Products sequence

/1.0.6 – 2019.05.15/
– Fixed: Some sites can not send API correctly

/1.0.5 – 2019.05.08/
– Optimized: UX, UI
– Optimized: Download product images

/1.0.4 – 2019.04.18/
– Fixed: Problem downloading product images in the background

/1.0.3 – 2019.04.10/
– Fixed: Error activating plugin

/1.0.2 – 2019.04.05/
– Updated: Add usage guide video

/1.0.1 – 2019.04.04/
– Updated: Make admin notices dismissible
– Updated: Optimize UX