Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Import emails to Gmail Contacts

Mô tả

Using this plugin you can add emails to Gmail contacts, you can add emails from CSV or from user list or Manual enter emails.
You need to create API key from Google console and insert in to plugin.
You can select option easily using radio button.

PHP Requirements

Import emails to Gmail contacts plugin require 5.1.1 or higher

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ add new menu in WordPress
  2. After activation the plugin option show on above setting option

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Import emails to Gmail Contacts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • You need to create API key from Google console and insert in to plugin
  • You can select option easily using radio button