Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Imager

Mô tả

WordPress plugin for auto generating image alt attribute. On image upload, if alt attribute is empty:

  1. Generates image clean title from filename
  2. Then, generates alt attribute from image title.
  3. Updates image with new settings

Also, on already uploaded images, it generates alt and title if not present while image is showing on the front end.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Imager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp