Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image Zoom-In-Out

Mô tả

Image zoom in / out effect on hover.

Cài đặt

  1. Add plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use classname as prescribed

Hỏi đáp

Q : How to use this plugin?
A : Use the class name to implement zoom effect.

Đánh giá

2 Tháng Mười Một, 2016 1 reply
This is a simple and absolutely necessary plugin. It's hard to believe that you can't find something similar - a simple way to add zoom on hover on wordpress images. It would be nice if it has a setting for the zoom level.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image Zoom-In-Out” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • October 3rd, 2016
  • Built this plugin