Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image XML-Sitemap Generator

Mô tả

Simple Plugin to generate a image sitemap for your WordPress-blog with all the image URLs that are used in your Blog.

Ảnh màn hình

  • Click the button to generate your Sitemap.

Cài đặt

Here’s how you can install the plugin:

  1. Upload the plugins folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Expand the Tools menu from WordPress dashboard sidebar and select “Image Sitemap generate”
  4. Click the “Generate Sitemap” button to create your XML Sitemap.
  5. Than you can submit it to Google or other SE.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image XML-Sitemap Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.6

Bugfix (tnx to @tipblog.de)

0.5

Code clean and optimise

0.4

Add and

0.3

Add locale support

0.2

Change to class, bug-fixes

0.1

First and inital Version