Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Widget – Image Upload

Mô tả

Offer an Image Upload Box from photoalbum-2day.com.
Multiple Image Uploads, set Size of Thumbnails,
easy to use HTML Codes for displaying your Images
in Websites, Emails, WordPress Blogs.
Cloud Hosting for your Images with unlimited Bandwith & Storage.
More Information at http://www.photoalbum-2day.com.

If you like this Image Host Plugin please rate it https://wordpress.org/plugins/image-upload/.
Thank you 🙂

Cài đặt

  1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in Network Admin
  3. Put the Widget into your Template at Admin Menu -> Appearance -> Widgets

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Widget – Image Upload” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp