Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image Studio

Mô tả

WP Image Studio helps you create beautiful, sharable images for social media and images for ads.

Using your featured image, you can apply different styles of overlays or gradients, add various fields to display, and change a wide variety of visual settings. Once you have created the perfect style for your images, you can download them or have them replace the social image.

Built by Insivia

Cài đặt

Once installed, look for global settings or local settings in each post.

e.g.

  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image Studio” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp