Image Slider Slideshow

Mô tả

Plugin useful for add slider in Post/Page. Responsive Image Slider plugin is an easy way to create responsive image slider.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image Slider Slideshow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.