Ưu tiên Hình ảnh

Mô tả

Plugin này tối ưu hóa việc tải các hình ảnh là phần tử LCP (Largest Contentful Paint), bao gồm cả các phần tử img và các phần tử có hình nền CSS (trong đó có thuộc tính style với thuộc tính background-image). Các điểm ngắt khác nhau trong thiết kế đáp ứng của theme có thể dẫn đến các phần tử khác nhau là phần tử LCP. Do đó, phần tử LCP cho mỗi điểm ngắt được nắm bắt để các liên kết tải trước có mức độ ưu tiên cao với các truy vấn phương tiện được thêm vào nhằm ưu tiên tải hình ảnh LCP cụ thể cho khung nhìn của khách truy cập.

Ngoài việc ưu tiên tải hình ảnh LCP, plugin này cũng tối ưu hóa tải hình ảnh bằng cách đảm bảo rằng loading=lazy bị bỏ qua khỏi bất kỳ hình ảnh nào xuất hiện trong khung nhìn ban đầu cho bất kỳ điểm ngắt nào, theo mặc định bao gồm:

 1. 0-320 (điện thoại thông minh nhỏ)
 2. 321-480 (điện thoại thông minh thông thường)
 3. 481-576 (máy tính bảng)
 4. >576 (máy tính để bàn)

Nếu hình ảnh không xuất hiện trong khung nhìn ban đầu cho bất kỳ nhóm khung nhìn nào trong số này, thì loading=lazy sẽ được thêm vào phần tử img.

👉 Lưu ý: Plugin này tối ưu hóa các trang cho khách truy cập thực tế và nó phụ thuộc vào khách truy cập để tối ưu hóa các trang (vì số liệu URL cần được thu thập). Do đó, bạn sẽ không thấy các tối ưu hóa được áp dụng ngay lập tức sau khi kích hoạt plugin. Và vì người dùng quản trị viên thường không phải là khách truy cập thông thường, nên theo mặc định, các tối ưu hóa không được áp dụng cho quản trị viên.

Hiện tại không có cài đặt và không có giao diện người dùng cho plugin này vì nó được thiết kế để hoạt động mà không cần bất kỳ cấu hình nào.

Plugin này yêu cầu plugin Optimization Detective làm phụ thuộc. Vui lòng tham khảo plugin đó để biết thêm thông tin cơ bản về cách thức hoạt động của plugin này cũng như các tùy chọn dành cho nhà phát triển bổ sung.

Cài đặt

Cài đặt từ trong WordPress

 1. Hãy truy cập Plugin > Thêm mới.
 2. Tìm kiếm Ưu tiên Hình ảnh.
 3. Cài đặt và kích hoạt plugin Ưu tiên Hình ảnh.

Cài đặt thủ công

 1. Tải lên toàn bộ thư mục image-prioritizer vào thư mục /wp-content/plugins/.
 2. Truy cập Plugin.
 3. Kích hoạt plugin Ưu tiên Hình ảnh.

Hỏi đáp

Tôi có thể gửi phản hồi về plugin của mình ở đâu?

Phản hồi được khuyến khích và rất được hoan nghênh, đặc biệt là vì plugin này có thể chứa các tính năng cốt lõi của WordPress trong tương lai. Nếu bạn có đề xuất hoặc yêu cầu về tính năng mới, bạn có thể gửi chúng dưới dạng sự cố trong kho lưu trữ GitHub của Nhóm Hiệu suất WordPress. Nếu bạn cần trợ giúp về khắc phục sự cố hoặc có câu hỏi về plugin, vui lòng tạo một chủ đề mới trên diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có thể báo cáo lỗi bảo mật ở đâu?

Nhóm Hiệu suất và cộng đồng WordPress rất coi trọng các lỗi bảo mật. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của bạn trong việc tiết lộ có trách nhiệm những phát hiện của mình và sẽ nỗ lực hết sức để ghi nhận những đóng góp của bạn.

Để báo cáo sự cố bảo mật, vui lòng truy cập chương trình WordPress HackerOne.

Làm cách nào để tôi có thể đóng góp cho plugin?

Chúng tôi luôn hoan nghênh các đóng góp! Tìm hiểu thêm về cách tham gia vào Sổ tay Nhóm Hiệu suất Cốt lõi.

Mã nguồn của plugin plugin source code được đặt trong kho lưu trữ WordPress/performance trên GitHub.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ưu tiên Hình ảnh” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Ưu tiên Hình ảnh” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Ưu tiên Hình ảnh” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.1.2

 • Cập nhật logic PHP để giải thích cho các thay đổi trong API Optimization Detective. (1302)

0.1.1

 • Khắc phục xử lý phân tích kiểu mà không có background-image của khách truy cập thẻ được tạo kiểu background-image. (1288)

0.1.0

 • Phát hành lần đầu.